Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o nakládání s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

 • ZNZ Přeštice, a.s.
 • IČ: 49790757
 • Adresa: Husova 438, Přeštice, 334 22
 • Kontaktní e-mail: info@znz.cz

Sbíráme následující osobní údaje

 • Upozornění na články: e-mailovou adresu.
 • Komentáře: jméno, e-mail, název webu, IP adresu, identifikace prohlížeče, text komentáře.
 • Kontaktní formulář: jméno a e-mailovou adresu.
 • Poptávka/objednávka: jméno, e-mail, fakturační adresu, případně název firmy, IČO a DIČ.


Důvod a účel sběru údajů

 • Upozornění na články: na základě vašeho souhlasu, abychom vás mohli upozorňovat na nové články.
 • Komentáře: na základě vašeho souhlasu, abychom mohli váš komentář prezentovat a zároveň se chránil proti spamu.
 • Kontaktní formulář: na základě budoucího plnění smlouvy, abychom mohli zodpovědět váš dotaz k poptávce služeb.
 • Poptávka/objednávka: na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti, abychom mohli správně vyřídit vaši případnou poptávku/objednávku a mohli řádně vystavit a archivovat daňové doklady.


Jak dlouho údaje uchováváme

 • Upozornění na články: po dobu 5 let, nebo než se odhlásíte.
 • Komentáře: po dobu 5 let, nebo než si vyžádáte výmaz vašeho komentáře.
 • Kontaktní formulář: maximálně po dobu 1 roku.
 • Poptávka:  po dobu 1 roku.
 • Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.

Kdo osobní údaje zpracovává

 • ZNZ Přeštice, a.s. (IČ 49790757, se sídlem Husova 438, Přeštice, 334 22), provozovatel tohoto webu.

Zásady používání souboru cookies

Co jsou soubory cookies:
Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies tak pomáhají např.:
•    ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
•    při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
•    při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
•    pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
•    konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
•    trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhajíb analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
•    remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
•    analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
•    esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.


Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:
AdWords - Trackingové, Remarketingové
Facebook - Trackingové, Remarketingové
Google Analytics - Analytické, Trackingové


Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:


Na co máte právo

 • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
 • Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.
Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost ZNZ Přeštice, a.s., IČ 49790757, se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce 400 jako provozovatel prodejen (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás chceme informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme, shromažďujeme, využíváme a ukládáme vaše osobní údaje.


Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
2. Za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
3. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva,
4. Jaké jsou ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů naše povinnosti.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@znz.cz.


Osobních údaje
Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji. Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s účastí v našem
věrnostním programu, dále údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s obchodní spoluprací a osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.


Zpracování osobních údajů dětí
Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti ZNZ Přeštice, a.s. prostřednictvím našeho webu nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme mimo naši zákonnou povinnost shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že nám byly zaslány osobní údaje osoby mladší 16 let,
kontaktujte nás prosím na adrese ZNZ Přeštice, a.s., Přeštice, Husova 438, PSČ 334 01 nebo e-mailem na adrese info@znz.cz.


Účel a doba zpracování osobních údajů
Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním služeb, používáme k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, dále pro splnění zákonných povinností, či případně, pokud je to nezbytné pro naši obranu, vedení řízení nebo vznesení nároku proti Vám nebo třetí osobě. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 18-ti měsíců od jejich získání a dále jsou v omezeném rozsahu uchovávány
z důvodu uplatnění možných nároků, nejdéle však po dobu deseti let od poskytnutí služby či realizace obchodní spolupráce.


Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s účastí na věrnostním programu, používáme pro účely plnění našich závazků z tohoto programu po dobu Vaší účasti na tomto programu. Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení poskytnuté nám pro účely zasílání reklamních sdělení dále zpracováváme po dobu pěti let od jejího poskytnutí proto, abychom Vás informovali o službách, událostech nebo produktech, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Právním odůvodněním zpracování Vaší e-mailové adresy pro tyto
účely je Váš souhlas.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat dopisem adresovaným naší společnosti na adresu Přeštice, Husova 438, PSČ 334 01 či e-mailem info@znz.cz nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich reklamních a marketingových e-mailů.

Naše společnost využívá služeb třetích stran při zasílání e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s e-maily, například zda byl e-mail otevřen, zda došlo ke kliknutí na odkaz v e-mailu a zda po kliknutí na odkazy proběhl nákup. Naše společnost tyto údaje využívá k analýze míry interakce s těmito emaily. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami
za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran. Zpracovávané osobní údaje subjektů nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:


a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu,
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“),
d) právo na omezení zpracování údajů,
e) právo vznést námitku proti zpracování,
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@znz.cz, ev. poštovní adrese ZNZ Přeštice, a.s., Přeštice, Husova 438, PSČ 334 01.


Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování
Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.


Z důvodu Vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením Vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.


Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.


Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv)
nám to ukládá zákonná povinnost.

 


Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.


Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů
Vyžadujeme od Vás a zpracováváme údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování. Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků.


Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti. Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení.

Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit nejvíce však o další dva měsíce. Přijali jsme přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy info@znz.cz. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, společnost Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu.


Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například, zpracování plateb kartou, zasílání emailů, poskytování účetních a právních služeb, realizaci propojení hostů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb.


Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů
V případě, že dojde ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, bude informace o této skutečnosti k dispozici na našich webových stránkách. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné jejich zveřejněním na našich webových stránkách. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5. 2018